MPLC TERMENI DE UTILIZARE

Acord între utilizator și MPLC
In vigoare din 13 martie 2018

Motion Picture Licensing Corporation (MPLC) este un serviciu de licențiere video care oferă o selecție de filme și alte programe audiovizuale destinate exclusiv utilizării personale, private (denumite în continuare "videoclipuri"). MPLC emite o licență anuală Umbrella® care permite utilizarea videoclipurilor de la oricare dintre cele peste 1000 de studiouri și producători de filme cinematografice.

ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Accesul dvs. și utilizarea continuă a acestui site reprezintă acceptarea dvs., fără limitare, a acestor Termeni de utilizare, care includ Politica noastră de confidențialitate (http://www.mplc.ro/page/politica-de-confidentialitate) și orice acord de licență pentru utilizatorul final care poate însoți acest Serviciu. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, nu utilizați serviciul MPLC.

Site-ul MPLC va fi definit aici pentru a include toate domeniile mplc.org și toate celelalte pagini web operate de MPLC. După cum se face referire aici, "noi" sau "noastră" include MPLC, iar "tu" sau "dvs." include utilizatorul. Următoarele descriu Termenii de utilizare a informațiilor, serviciilor și produselor de pe site-ul nostru web și paginile web aferente (denumite generic "Servicii"). Întrebările sau notificările referitoare la acești Termeni de utilizare trebuie să ne fie adresate prin intermediul formularului "Contact MPLC" găsit pe site-ul nostru.

MODIFICAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Ne rezervăm dreptul de a modifica, completa sau repeta Termenii de utilizare, inclusiv Politica de confidențialitate, din când în când și cu sau fără notificare prealabilă, pentru a descrie actualizări sau îmbunătățiri în ceea ce privește funcționarea Serviciilor, pentru a reflecta modificările aduse legislației și / sau pentru o varietate de alte motive. Aceste revizuiri se află la discreția noastră și vor fi efective imediat

 

UTILIZAREA ACESTUI SITE

Acceptati implicit ca ati citit si sunteti de acord sa respectati Termenii de Utilizare. De asemenea, sunteți de acord să respectați legislația din Romania sau alte legi aplicabile privind transmiterea oricărei informații obținute prin intermediul Serviciilor în conformitate cu Condițiile de utilizare, să nu utilizați Serviciile în scopuri ilegale și să nu interferați sau să întrerupeți rețelele conectate la Servicii .

Sunteți de acord să utilizați Serviciile exclusiv pentru propriile beneficii, in scop necomercial.

Sunteți de acord să ne notificați cu promptitudine atunci când deveniți conștienți de orice acces neautorizat sau de utilizare a Serviciilor de către orice terta parte, sau de orice reclamatie că Serviciile încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi contractuale, legale sau de drept comun.

MPLC își rezervă dreptul, în orice moment și din când în când, de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare. Sunteți de acord că MPLC nu este răspunzător față de dvs. sau față de niciun terț pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Acest site conține materiale care sunt derivate integral sau parțial din materiale furnizate de noi și de alte surse. Acest site web, inclusiv, dar fără a se limita la textul, logo-urile, conținutul, fotografiile și grafica sa, este protejat de drepturi de autor, de mărci de servicii, tratate internaționale și / sau alte drepturi de proprietate și legi din SUA și din alte țări . Proprietatea intelectuală este, de asemenea, protejată ca o activitate sau compilație colectivă în temeiul legilor și tratatelor privind drepturile de autor din S.U.A. și a altor legi și tratate. Sunteți de acord să respectați toate legile privind drepturile de autor și alte legi aplicabile, precum și orice notificări sau restricții suplimentare privind drepturile de autor conținute în Servicii.

Puteți să descărcați materiale de la Serviciu și / sau să faceți o copie tipărită pentru propria dvs. utilizare non-comercială, cu condiția să păstrați toate drepturile de autor și alte note de proprietate. Dacă doriți să faceți copii și / sau să distribuiți anumite informații, vă rugăm să ne contactați.

Nu aveti dreptul să utilizați nici una dintre mărcile noastre comerciale, denumirile comerciale sau mărcile de servicii într-un mod care sa creeze impresia că aceste nume și mărci aparțin sau sunt asociate cu dvs. sau sunt utilizate cu consimțământul nostru și recunoașteți că nu aveți drepturi de proprietate asupra acestor nume și mărci.

 

NU REPREZINTĂ LICENȚĂ

În conformitate cu acești Termeni de utilizare, MPLC vă acordă o licență limitată neexclusivă pentru a utiliza Serviciile, inclusiv accesarea și vizualizarea videoclipurilor într-o bază exclusivă de streaming în scopuri personale, necomerciale, așa cum este prevăzut în acești Termeni de utilizare . Nu dețineți absolut nicio licență asupra Serviciile și materialelor conținute în acest document, în afară de dreptul limitat de a utiliza Serviciile în conformitate cu Termenii și condițiile. Dacă alegeți să descărcați conținut din Servicii, trebuie să faceți acest lucru în conformitate cu Termenii de utilizare. O astfel de descărcare vă este permisă numai pentru uz personal, necomercial, în conformitate cu Termenii și condițiile și nu vă transferă alte drepturi.

Sunteți de acord să nu reproduceți, să duplicați, să copiați, să vindeți, să faceți schimb, să re vindeți sau să exploatați în scopuri comerciale orice parte a Serviciului, inclusiv utilizarea și accesul la Serviciu.

DREPTURI REZERVATE

Toate drepturile prezente și viitoare privind drepturile noastre de proprietate intelectuală și alte drepturi de proprietate de orice tip, în conformitate cu legile oricărei autorități guvernamentale, interne sau externe, inclusiv drepturi privind toate cererile și înregistrările referitoare la servicii, între dvs. și MPLC, să fie în permanență și să rămână proprietatea exclusivă a MPLC. Toate drepturile prezente și viitoare privind Serviciile (inclusiv dreptul de a exploata Serviciile și orice porțiuni ale Serviciilor asupra oricărei tehnologii prezente sau viitoare) sunt rezervate pentru uzul nostru exclusiv. Nu aveti dreptul să copiați sau să utilizați Serviciile, sau nicio parte a acestora, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres de Termenii și condițiile de utilizare,

LIMITAREA RASPUNDERII CU PRIVIRE LA ACURATETEA INFORMATIILOR

Nu garantăm implicit sau expres exactitatea, calitatea, integralitatea, acuratetea sau valabilitatea oricăror informații de pe site sau legate de site-ul Web. Toate informațiile conținute pe acest site au fost obținute din surse considerate de noi ca fiind corecte și fiabile.
Materialele furnizate pe acest site ar putea include inexactități tehnice sau erori tipografice, iar site-ul web poate fi supus perioadelor de întrerupere. Putem efectua în orice moment modificări sau îmbunătățiri.
Serviciile vă sunt puse la dispoziție pe baza "așa cum este". Ne declinăm și nu acceptăm nicio răspundere față de dvs. în privința Serviciilor.

LIMITAREA RASPUNDERII GENERALE

Nu suntem responsabili pentru niciun fel de daune directe, indirecte, incidentale, consecvente sau pentru orice alte daune care decurg din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau site-uri legate sau în baza informațiilor disponibile pe site-ul Web sau pe site-urile conectate. Aceasta include orice vătămare corporală, întreruperea afacerii, pierderea utilizării, pierderile de date, profiturile pierdute sau orice altă pierdere pecuniară, indiferent dacă este vorba de o acțiune de contract, neglijență sau altă acțiune gravă, chiar dacă am fost informați despre această posibilitate. Răspunderea noastră totală față de dvs. pentru toate pierderile, daunele și cauzele acțiunii (în contract, delictuală (inclusiv, fără limitare, neglijență sau altfel) nu va depăși suma pe care ați plătit-o pentru a accesa Serviciile.

STATUTUL LIMITĂRILOR

Sunteți de acord că, indiferent de statutul sau legea contrară, orice revendicare sau cauză de acțiune care decurg din sau în legătură cu utilizarea Serviciului trebuie să fie depusă în termen de un (1) an după ce o astfel de revendicare sau cauza a intervenit sau a fost interzisă pentru totdeauna.

 

DESPĂGUBIRI

Prin prezentul, sunteți de acord, în măsura permisă de legea in vigoare, să despăgubiți, să exonerati de orice responsabilitate si sa aparati societatea, directorii, asociatii/actionarii, agenții și angajații noștri față de orice reclamație sau cerere, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, făcute de orice terță parte ca urmare a utilizării Serviciilor sau care decurg din aceasta utilizare, ca urmare a incalcarii de catre dumneavoastra a Termenilor de utilizare, ori a incalcarii de catre dumneavoastra, sau de catre alt utilizator al Serviciilor prin utilizarea calculatorului dvs., a oricărei proprietăți intelectuale sau a altui drept al oricărei persoane sau entități. Ne rezervăm dreptul de a ne asuma apărarea exclusivă și controlul oricărei chestiuni supuse în alt mod unei despăgubiri din partea dvs.

LINK-URI

Serviciile afișează linkuri către alte site-uri care nu sunt deținute sau întreținute de noi. Includerea unui link către un astfel de site nu implică aprobarea de către noi. Vizionarea oricărui site web legat de aceste servicii este pe propriul dvs. risc.

Serviciul poate furniza, sau terțe părți pot furniza legături către alte site-uri sau resurse ale World Wide Web. Deoarece nu avem control asupra acestor site-uri și resurse, recunoașteți și sunteți de acord că MPLC nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri sau resurse externe și nu susține și nu este răspunzător pentru orice conținut, publicitate, produse sau alte materiale pe sau disponibile din orice astfel de site-uri sau resurse. Recunoașteți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători, direct sau indirect, pentru orice prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site sau resursă. Când faceți clic pe un link din cadrul Serviciilor, nu vă vom avertiza că ați părăsit Serviciile și li se aplică termenii și condițiile, inclusiv politicile de confidențialitate, ale unui alt site web sau ale destinației. Acești Termeni de utilizare nu guvernează utilizarea de către dvs. a unui alt site web sau a unei destinații și ar trebui să citiți termenii lor de utilizare și politica de confidențialitate înainte de a vă furniza informații sau de a vă angaja în orice tranzacție.

POLITICILE PRIVIND RECUPERAREA

Este politica noastră să răspundem rapid la primirea notificării privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Vom procesa cu promptitudine și vom investiga notificările despre presupusa încălcare a legislației și vom lua măsurile corespunzătoare în conformitate cu Legea digitală privind drepturile de autor și cu alte legi aplicabile privind proprietatea intelectuală.

Toate notificările privind încălcarea drepturilor de autor trebuie trimise la adresa office@mplc.ro.

Notificările privind încălcarea drepturilor de autor ar trebui să conțină următoarele informații:
• O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor suspectate a fi încălcate.
• Identificarea lucrărilor protejate prin drepturi de autor susținute a fi fost încălcate.
• Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă sau care face obiectul unei activități de încălcare și informații suficient de rezonabile pentru a permite localizarea materialului.
• Adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a părții reclamante.
• O declarație conform căreia partea reclamantă are credința că utilizarea materialului în modul în care se plânge nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege.
• O declarație, sub sancțiunea sperjurului, că informațiile din notificare sunt corecte și că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat. Ne rezervăm dreptul de a elimina și / sau de a dezactiva accesul Serviciului la paginile web ale persoanelor care încalcă in mod repetat Termenii și condițiile de utilizare, și ne rezervăm dreptul de a rezilia toți titularii de cont și abonații care repetă încălcări ale legilor privind proprietatea intelectuală.

 

ACCESUL ÎN AFARA ROMANIEI

Nu garantăm că materialele furnizate pe acest site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizarea în locații din afara Romaniei, teritoriile și posesiunile sale. Dacă utilizați Serviciile din alte locații, sunteți responsabil de respectarea legilor locale aplicabile.
MPLC se poate conecta la site-uri web operate de filialele MPLC din afara Romaniei. Sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale aplicabile atunci când utilizați aceste site-uri.

LIMITA DE VARSTA


Serviciile nu sunt destinate utilizării de către copii fără aprobarea unui părinte sau tutore. Dacă aveți sub 18 ani, nu vi se permite să vă înregistrați la MPLC sau să furnizați informațiile dvs. personale.

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PERSONALE


Pentru informații despre politicile și practicile MPLC privind colectarea și utilizarea informațiilor, citiți Politica de confidențialitate disponibilă la http://www.mplc.ro/page/politica-de-confidentialitate . Prin acceptarea acestor Termeni de utilizare, sunteți de acord că utilizarea serviciilor dvs. este guvernată de Politica de confidențialitate în vigoare în momentul utilizării.

DIVERSE

Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația Romaniei, fără a aduce atingere oricăror principii de conflict de legi și prin aceasta să fiți de acord cu jurisdicția acestor instanțe. Dacă o parte din acești Termeni de utilizare este ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, acea parte va fi considerată separabilă și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase.